Chào mừng bạn đến với website THPT Tân Dân
Thứ tư, 15/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 308

BÍ THƯ CHI BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đ/c Nguyễn Công Chúng (1998 - 2008)

2. Đ/c Nguyễn Văn Khiết (4/2008 - 10/2018)

3. Đ/c Trịnh Xuân Tình (10/2018 đến nay)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105