Chào mừng bạn đến với website THPT Tân Dân

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021  văn bản 19-04-2021
2 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2020  văn bản 27-01-2021
3 Cong khai ngân sách năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ngan_sach_2021_121202111.rar
 văn bản 12-01-2021
4 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: img2845_121202111.rar
 văn bản 12-01-2021
5 công khai quyết toán 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: img2230_207202011.rar
File thứ 2: cong_khai_quyet_toan_2019_207202012.rar
 văn bản 03-08-2020
6 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: img2230_207202011.rar
 văn bản 20-07-2020
7 Đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quý I năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: img2133_156202016.rar
 văn bản 15-06-2020
8 Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: img1807_21202010.rar
 văn bản 02-01-2020
9 QĐ công khai dự toán ngân sách nhà nước 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_cong_khai_du_toan_thu_-chi_ngan_sach_2020_21202010.zip
 văn bản 02-01-2020
10 Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_toan_chi_ngan_sach_nha_nuoc_nam_2020_3112201910.zip
 văn bản 31-12-2019
11 Lịch chuyển trường kết thúc học kỳ 1 năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_lich_chuyen_truong_2019_161220198.zip
 văn bản 16-12-2019
12 Kế hoạch BDTX năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_boi_duong_thuong_xuyen_2019_161020198.pdf
 văn bản 16-10-2019
13 Công văn kiểm tra các nhiệm vụ năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3829-sgd-gdptkiem_tra_1510201916.pdf
 văn bản 15-10-2019
14 Hướng dẫn quy trình xin đi học sau ĐH
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_trinh_xin_di_hoc_sau_dh_moi_nhat_1510201912.zip
 văn bản 15-10-2019
15 Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_theo_thong_tu_36_1110201915.rar
 văn bản 11-10-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích