Chào mừng bạn đến với website THPT Tân Dân
Thứ tư, 15/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 404

CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÂN DÂN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT Họ và tên Đơn vị, chức vụ Ghi chú
1 Trịnh Xuân Tình Bí thư chi bộ, hiệu trưởng 10/2018
2 Lâm Ngọc Tuân Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Văn Đang Chi ủy viên, phó hiệu trưởng
4 Nguyễn Thị Đông Chi ủy viên,TTCM tổ xã hội
5 Nguyễn Hoài Bắc Chi ủy viên,TTCM tổ toán

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105