Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định phân công GVCN năm học 2023 - 2024 175VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 02-08-2023
2 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021  VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 19-04-2021
3 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2020  VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 27-01-2021
4 Cong khai ngân sách năm 2021

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 12-01-2021
5 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 12-01-2021
6 công khai quyết toán 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 03-08-2020
7 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 20-07-2020
8 Đánh giá thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quý I năm 2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 15-06-2020
9 Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2019

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 02-01-2020
10 QĐ công khai dự toán ngân sách nhà nước 2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 02-01-2020
11 Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 31-12-2019
12 Lịch chuyển trường kết thúc học kỳ 1 năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 16-12-2019
13 Kế hoạch BDTX năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 16-10-2019
14 Công văn kiểm tra các nhiệm vụ năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 15-10-2019
15 Hướng dẫn quy trình xin đi học sau ĐH

(Tải File đính kèm)

 VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG 15-10-2019
12
THPT Tân Dân
Tập đoàn công nghệ Quảng Ích